English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Спонсорство Галерия Участници Презентации Контакти
Живка Петкова
Живка е старши консултант  в областта на Човешките Ресурси в PwC България. Тя има докторска степен по индустриална и организационна психология от университета на Акрон в САЩ. Като част от екипа на PwC, Живка отговаря за провеждането на различни проучвания на българския пазар и участва в редица проекти свързани с подобряване на управлението на човешките ресурси, вкл. разработване на системи за оценка на представянето, системи за променливо възнаграждение, преглед и подобряване на ефективността на функция ЧР, разработване и провеждане на центрове за оценка и др.


©2022 bapm.bg. Всички права запазени.