English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Спонсорство Галерия Участници Презентации Контакти
Таня Бояджиева
Личната мисия на Таня Бояджиева е да помага на хората и организациите да развият пълния си потенциал. През последните няколко години тя търси, прилага и активно популяризира иновативни управленски практики, които водят до постигане на хуманна, балансирана и същевременно продуктивна работна среда в организациите. Таня има над 20 годишен опит като мениджър и управленски консултант. Опитът й включва 5 години  като мениджър ЧР консултиране в Deloitte България и 6 години като завеждащ консултантския отдел на Ernst&Young България. Понастоящем е управляващ директор на консултанската компания  „ТАБ Нео-мениджмънт”. Завършила е магистратури по управление и развитие на човешките ресурси и по информатика, има специализация по управление на хора в Япония. Сертифициран консултант е по британския стандарт „Инвеститори в хора”. Таня Бояджиева е основател и първи председател на Българска асоциация за управление на хора и е работила активно през годините за въвеждане на професионален подход в България при управлението на хора. Тя непрекъснато се информира за новостите в тази област и ги споделя с колегите от гилдията. От две години е съ-председател на Асоциацията за иновативен мениджмънт STOOS Network България.


©2022 bapm.bg. Всички права запазени.